Voortgezet Onderwijs

Dit aanbod geldt vanaf schooljaar 2019-2020

Onderbouw:
Duurzaamheids media project ‘Sterk de Dijken’. Een project over het versterken van de dijken vanaf de Grote Waal in Hoorn. Vakoverstijgend project met natuurkunde, aardrijkskunde en media. Leerlingen krijgen lesmateriaal over het Waterbeschermingsprogramma en maken hierover een filmstrip. Lesmateriaal kan vooraf of achteraf naar school worden gestuurd.
Duur: een dagdeel.
Programma vindt plaats in de Grote Waal.

Bovenbouw:
Lesprogramma aansluitend op het nieuwe CKV. De media filmlessen zijn gebaseerd op de lesmethode Contrast.